maandag 26 maart 2012

De foto's van afgelopen weken - Last week's pictures

Wow, dit ziet er fantastisch uit! Susi uit Duitsland is bijna klaar met haar quilt. Ze maakte niet alle 366 huisjes maar maakte haar quilt groter door er een mooie rand aan te zetten.
Wow, this looks great! Susi from Germany has finished her quilt top. She didn't make all 366 houses but enlarged her quilt by adding a beautiful border.

Rudy heeft het middenblok al gemaakt, en voegde een rand met bomen rondom toe
Rudy has finished her middle house, and add a border of trees around it
Renate (Duitsland) maakte het middelste huis vier blokken groot en voegde ook wat extra boompjes toe, zij heeft nu ook haar top klaar
Renate (Germany) made her middle house four blocks big and added also some extra trees, she also has finished her top
Nelleke maakte een leuke zak voor haar shawls
Nelleke made this nice bag for her shawls
Marlene uit Brazilië is aan haar vierde rij huisjes bezig
Marlene from Brazil is busy building her fourth row of houses
De buurvrouwen Lya...
The neighbours Lya...
... en Ineke bouwen nog steeds samen verder
... and Ineke are still building on together
Lili uit Madrid (Spanje) is pas begonnen met bouwen
Lili from Madrid (Spain) has just started building
Iris maakte een bibliotheek huisje
Iris made a library house
Gwen is nog steeds enthousiast, kijk eens naar haar vrolijke huisjes!
Gwen still is very enthousiastic, look at her happy houses!
Ellie maakte een mooie kerk in het midden, ook een leuk idee!
Ellie made a nice church in the middle, a great idea!
Diana (Arizona USA) heeft alle onderdelen op een design wall 'geplakt'
Diana (Arizona USA) put all het house parts at the design wall
Bea maakte deze grappige sloffen van twee huisjes
Bea made this funny slippers from two houses
De huisjes van Agnes uit België
The houses of Agnes from Belgium

Geen update van mijn huisjes, ik heb de vijfde rij klaar maar die moet ik nog aan elkaar zetten. Ook ben ik natuurlijk met en aantal andere quilts bezig, waaronder mijn 'Trick or Treat' mandjesquilt. Het doorquilten met de hand schiet aardig op, ik heb alle rechte diagonale lijnen tussen de blokken klaar, en heb nu alvast de afwerkbies rondom de quilt genaaid. Het is nu net alsof de quilt klaar is, nu 'hoef' ik alleen nog rondom elk mandje te quilten...

No updat from my houses, I've finished the fifth row, but still have to put it together. I'm also working on a few other quilts, including my 'Trick or Treat' basket quilt. The handquilting goes very well, I've finished quilting the straight diagonal lines between the blocks, and sewed the binding around the quilt. It lookes like it's finished already, but I 'only' need to quilt around every basket...


zondag 18 maart 2012

Huisjesdag - Little Houses Day

Gisteren was het huisjesdag bij de Quilterij in 's Hertogenbosch, het was kaaigezellig dames!

Yesterday it was Little Houses Day at The Quilterij in 's Hertogenbosch, it was fun ladies!


De 'Delftblauwe' huisjes van Willeke - The 'Delft Blue' houses of Willeke

De restjes huisjes van Juliette - The scrappy houses of Juliette

Ans aan het werk aan haar huisjes -  Ans working on her houses

Close up van de huisjes van Marlies - Close up of Marlies' houses

Blauwe tussenbiesjes voor de huisjes van Bianca - Bianca's houses with blue sashings

Riki tekent met haar malletjes de stof af - Riki is using her templates to draw on the fabric

De huisjes van Riki (leuk he, die tussenbiesjes met medaillon gezichtjes?) - The houses of Riki (nice, the sashing with the medaillon faces)

Het 'werkterrein' van Mandy - Mandy's 'building place'

Mandy's huisjes - Mandy's houses
Paarse huisjes van de winkelhulp van de Quilterij (sorry, naam vergeten...) - Purple houses of the shop helper of The Quilterij (sorry, forgot to ask your name...)

De bouwplaats van Françoise, zij tekende vandaag 'lucht' af, genoeg voor bijna het gehele jaar - The building site of Françoise, she made enough 'sky' for almost the whole year

Een overzicht van vele huisjes, de bovenste rij is van Françoise - All houses together, on top the houses of Françoise

Françoise nogmaals dank voor het organiseren van deze gezellige dag, en tot de volgende keer op 16 Juni!

Françoise thank you organizing this fun Little Houses Day, until next time on 16 June!

donderdag 15 maart 2012

Met de voetjes omhoog... - With my feet up...


... na twee Regiodagen van het Quiltersgilde in Oisterwijk. Maar het was gezellig, ik heb een boel 'bouwers' ontmoet en veel plezier gehad...

... after two Region Days of the Dutch Quilt Guild. But it was great, I met a lot of other 'builders' and we had a lot of fun... 


... vooral met de ontzettend grappige lezing van Wil Gorter van Hoedenmuseum 'Zet 'm op', die kwam vertellen over haar verzameling hoedjes. Nou, vertellen... het was meer een theatervoorstelling, met op het eind nog een interactief moment. En laat ik daar voor jullie nou een filmpje van hebben gemaakt!

... especialy with the funny lecture of Wil Gorter from Hat Museum 'Put it on'. She told us the story of her collection of hats. Well, telling... it looked more a theater show, with at the end an interactive moment. Lucky for you I made a movie of it!
En voor als het filmpje niet werkt, hier een foto die ook de sfeer goed weergeeft (ha, ha Anske, sta je er tóch nog op!)


And if the movie doesn't work, a picture that shows the atmosphere (ha, ha, Anske, I've got you!)
Natuurlijk weer genoten van het heerlijke broodje kroket (twee keer, he), dat is altijd een vast terugkerend item voor de lunch.

Enjoyed the croquette roll (twice), that's a fixed recurring item for lunch.
Maar genoeg gegrapt, ik heb ook nog enkele fanatieke 'bouwster' ontmoet. Helaas ben ik natuurlijk weer vergeten aan ieder van jullie je naam te vragen, maar mochten jullie je bouwwerk herkennen stuur me dan een mail, en dan kan ik alsnog jullie naam erbij zetten.

Enough jokes for now, I've also met a few fanatic 'builders'. Sorry I forgot to ask your names, but if you recognise your work, please let me know, so I can add your names.


Boven mijn huisjes, en onder de huisjes van een zeer aardige dame die ook helemaal op schema ligt
On top my little houses and down the houses of a very nice lady who's also on scedule
Even nog een close up zodat jullie de kleuren goed kunnen zien
A close up so you can see the bright colours
De huisjes van Merian, in lichte kleurtjes. En een mini huisjes quiltje, helemaal al klaar en zó schattig
The little houses of Merian, in soft colors, and a mini house quilt totally finished and so cute
De huisjes van Marga, die gezellig naast me was komen zitten. Zij maakt haar huisjes twee keer zo groot, dus dat schiet vier keer zo snel op
The houses of Marga, she was sitting next to me. She's making her houses twice as big, so that works four times faster

Kortom, het waren twee enerverende dagen, petje af voor de leden van de organisatie! Ik ben lekker opgeschoten met mijn huisjes en loop nu een week voor op schema. Wat een luxe, kan ik verder gaan aan mijn quiltje dat jullie kunnen zien op de bovenste foto, bijna klaar met quilten!

In short, two exciting days, hats off to the members of the organization! I made some progress with my little houses, and am a week ahead on scedule. What a luxury, now I can work on my other new project which you can find in the first picture, almost finished the quilting!

dinsdag 6 maart 2012

Een hele berg bundeltjes - A Bunch of Bundles

Vandaag mijn blik met 'bouwstenen' maar eens omgekiept op de tafel. Als ze zo in dat blik zitten lijkt het niets, maar eenmaal op de tafel is het toch een hele berg! Nu kan het sorteren beginnen, op kleur, in de houten theedoos. En ondertussen maak ik al wat leuke 'setjes' voor een nieuw huisjes.

Today I turned over my tin with 'building blocks' at the table. When they are in the tin it seems nothing, but once on the table it's a whole bunch! Now the sorting can start, by color, in the wooden box. And on the way I'm making some nice 'sets' for new houses.

365 bundles for making new houses

Ik ben zo benieuwd hoe het jullie allemaal vergaat. Natuurlijk volg ik ook velen via jullie blog, en het is leuk om te zien dat sommigen van jullie ook de hele quilt gaan maken (van 366 huisjes) én nog steeds op schema lopen.
Kijken jullie maar eens HIER op het blog van Merian, mijn vriendin uit onze HexaBee. Zij heeft inmiddels ook al drie rijen aan elkaar zitten, en maakt de quilt in haar 'eigen' romantische kleuren, zo mooi.

I'm so curious how you are all doing. Of course I follow many of your blogs, and it's nice to see that some of you will make the entire quilt (of 366 houses) and still are on schedule.
Just take a look over HERE at the blog of my quilting friend Merian. She also has patched three rows together, and makes her quilt in her 'own' romantic colors, so beautiful.

Merian's kleine romantische huisjes - Merian's little romantic houses
(
Foto geleend van het blog van Merian - Picture from the blog of Merian)

En deze vind ik ook heel leuk én vrolijk, ze zijn van Suuske, haar blog vind je HIER. We kwamen er achter dat we elkaar kennen, onze kinderen zaten op dezelfde basisschool.  Nooit geweten van elkaar dat we quiltten... of misschien deden we dat toen nog niet?

And look at this, this houses are só fun and cheerful. They are from Suuske, her blog you can find HERE. We found out that we know eachother, our children went to the same school. Never knew of eachother that we liked to quilt... or maybe we didn't quilt yet that time?

De vrolijke huisjes van Suuske - The cheerful houses of Suuske
(
Foto geleend van het blog van Suuske - Picture from the blog of Suuske)


Inge is ook heel fanatiek, samen met haar zus Erna, ze hebben er zelfs speciaal een nieuw blog voor opgericht, klik HIER voor het blog van Inge, en HIER voor het blog van Erna.
Inge loopt keurig op schema en zet de huisjes per maand als blok aan elkaar. Ze gebruikt allerlei kleuren en stofjes door elkaar, het ziet er zo gezellig uit!

Inge is also very keen, along with her sister Erna, they specially created a new blog for their houses! Click HERE to see Inge's blog, and HERE to see Erna's.
Inge runs still on schedule and patches her houses together as a block for each month. She uses all different scraps for her houses, it's looks great!

Inge's 'blokken van de maand' - Inge's 'Blocks of the month'

Bij Erna staat het thema dieren centraal, zij bouwt haar huisjes rondom dierenpension 'Hommeles'. In elk van haar huisjes komt een dier terug, zou ze er genoeg hebben om het hele jaar rond te gaan?

At Erna's blog the central theme is 'Animals', she builds her houses around the kennel 'Hommeles'. In each of her houses you can find an animal, would she have enough different animals to go all year round?

Erna's dieren huisjes - Erna's animal houses

En zo zijn er nog veel meer die stevig door bouwen. Er zijn nog iedere dag nieuwe aanmeldingen van mensen die mee willen doen.
Ik hoop dat ik volgende week woensdag/donderdag een aantal van jullie ga ontmoeten op de Regiodagen van het Quiltersgilde in het Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk. Vandaag is het de laatste dag dat jullie kunnen aanmelden, zie hieronder hoe (klik op de tekst om te vergroten). Geef duidelijk aan welke dag dat je naar Oisterwijk wil komen, woensdag 14 Maart of donderdag 15 Maart. Je hoeft geen lid te zijn van het Gilde om te komen.

And there are many more of you who are building fast. There are still new entries every day.
I hope to see some of you next week wednesday/thursday at the Region days of the Dutch Quilt Guild in Oisterwijk. Today it's the last chance to register, you can read below how. You don't need to be a member to join.


Anders treffen we elkaar misschien een andere keer.
Op zaterdag 17 Maart, dan ben ik op de huisjesdag van De Quilterij in 's Hertogenbosch (ik ben er van 10.00 tot 14.00 uur).
Trouwens Marleen van De Potterij in Lokeren (België) stuurde me een mail om te vertellen dat hun huisjesdag van afgelopen zaterdag heel gezellig is geweest, foto's hiervan kun je HIER zien.

Otherwise we maybe meet another time.
At saturday 17 March I'm also at the houseday of The Quilterij in 's Hertogenbosch (I'm there from 10.00 until 14.00h.).
By the way, Marleen from De Potterij in Lokeren (Belgium) sent me a mail to tell me that their house day of last saturday was very succesfull, pictures you can see HERE.
vrijdag 2 maart 2012

Weer helemaal bij - Back on track

Ik ben weer helemaal bij met mijn huisjes, gisteren op de Bee bij Christel hard doorgewerkt. En we zijn al in Maart! Dat houdt in dat ik nu écht klaar ben met alle stukjes aftekenen en knippen. He, he, kan ik eindelijk weer eens aandacht geven aan mijn andere projecten. Niet dat ik stilzit, maar ik heb gewoon al twee maanden niet geblogd op mijn andere blog, erg he?

I'm right on track building my little houses, yesterday at the Bee at Christel's home I've worked very hard. And it's March already! That means I'm finished with drawing and cutting all my pieces. Finaly I can give a bit more attention to my other projects. It's not that I haven't done anything else than houses, but I haven't blogged about it at my other blog for over two months, it's a shame isn't it?


Mijn huisjes van de afgelopen week (onderste rij) - My houses made in the last week (bottom row)

Maar ook jullie hebben weer niet stilgezeten, deze foto's kreeg in de afgelopen twee weken van jullie.

But you did a nice job too, this pictures I've received the last two weeks.

Christa heeft de top van haar huisjesquilt klaar, leuk met dat wit ertussen
Christa has finished her quilt top, very nice with the white in between
Quilting Jeannet maakt vier kleine seizoensquiltjes van het patroon (200% vergroot)
Quilting Jeannet makes four little season house quilts from the pattern (200% bigger than the original)
Kath is klaar met haar quilt, ze maakte er een leuke wandquilt van
Kath has already finished her quilt, she made a wall quilt from the pattern
Klazien maakt haar huisjes ook nét iets anders, en allemaal van jaren '30 stofjes!
Klazien has designed her houses just a bit different, and makes them from '30's fabrics!
De eerste huisjes van Patricia (USA)
Patricia's (USA) first houses
De eerste twee maanden huisjes van Petra, dat ziet er al gewéldig uit!
The first two month's houses of Petra, it looks already great!
Ria is gestopt en maakte dit kleine quiltje van haar huisjes
Ria has stopped and made this small quilt of her houses
Toos (Luxemburg) is ook enthousiast aan het bouwen
Toos (Luxembourg) is building very enthousiastic


Verder nog een aantal andere leuke initiatieven van jullie, die ook met huisjes te maken hebben.

Also another few initiatives of you that also has to do with little houses.

Silvia maakte dit leuke huisjes speldenkussen, wil je meer erover lezen kijk dan op haar blog (klik)
Silvia has made this little house pincushion, if you wish to read more about it just look at her blog (click)
Else maakt er nóg meer werk van en borduurt op elk hoekblokje een klein hartje
Else is even making more effort and embroiders at each cornerstone a little heart
Dat bracht Ingrid en Simone op het idee om nog meer motiefjes te gebruiken als hoekblokje. Simone heeft ze gratis voor jullie ontworpen en op haar site gezet, klik HIER.
That brought Ingrid and Simone at the idea to use more different motifs as cornerstone. Simone has designed them for you and put a free download right HERE.