maandag 27 februari 2012

ik had het al voorspeld... - I've told you so...

... geen enkel huis gebouwd afgelopen week. Niet dat dat erg is, ik heb n.l. genoten van een heerlijke week voorjaarsvakantie thuis met af en toe een uitstapje. Dus nu loop ik zeven dagen achter op schema, maar dat halen we wel weer in!

... didn't build a house for a week. But that doesn't matter, I've enjoyed a wonderful week's spring holiday at home with some occasional outing. So now I'm seven days behind schedule, but will be back on schedule soon!

Want ik ben bijna klaar met het uitknippen van alle 'onderdelen' van mijn huisjes (voor het hele jaar), dus hoef ik vanaf eind deze maand alleen nog maar stukjes voor een nieuw huisje te combineren en kan het dan meteen in elkaar zetten.


I'm almost finished cutting all 'parts' of my little houses (for the whole year), so from the end of this month I only have to combine pieces for a new house and sew it together.


Alle stukjes die ik al eens gebruikt heb zitten in dit blik, het begint al aardig vol te worden, hopelijk past er alles in!

All the pieces that I've already used up are in this tin, it starts to be pretty full, hopefully everything will fit in!


En dit zijn mijn huisjes tot nu toe, drie rijen van 17 huisjes breed, aan elkaar gezet en opgerold. Ik vind de achterkant soms nog interessanter dan de voorkant, met al die naadjes.

And these are my little houses so far, three rows of 17 houses, sewn together and rolled up. Sometimes I like the backside even more than the front, with all those seems.


Ik zal 'm even voor jullie uitrollen...

I will roll it out for you...


... zo nu snel weer aan de slag!

... so now back to work!


donderdag 16 februari 2012

Groei op de bouwplaats - Growth on the building site

Kijk toch eens, er wordt nog steeds hard gebouwd door jullie. We zijn nu anderhalve maand onderweg en de meeste van jullie vinden het nog steeds leuk! Complimenten, hoor. En jullie onthouden toch wel, het maakt niet uit hóeveel huisjes jullie maken, als jullie er maar lol in hebben:)
In de laatste twee weken zijn er nóg meer deelnemers bijgekomen, dat brengt het officiële aantal op meer dan 1600! Opvallend veel aanmeldingen kwamen uit de USA en Australië. Dat kwam vanwege dit leuke berichtje (klik) op het blog van Temecula Quilt Co. waarin Sheryl vertelde over ons huisjes project.
Sheryl hartelijk bedankt voor deze publiciteit om zo nóg meer quiltsters enthousiast te krijgen om mee te doen! 

Look at this, the 'building' is still going strong. We're one month and a half on the way and most of you are still having fun making little houses! A BIG compliment to you all. And please don't forget, it doesn't matter how mány houses you built, as long as you enjoy it:)
In the last two weeks many more quilters decided to join, that brings the official number on more than 1600! Many new participants come from the USA and Australia. That's because of this nice post (click) on the blog of Temecula Quilt Co. where Sheryl tells about our house project. 
Sheryl, thank you so much for this free publicity and for making even móre quilters enthousiastic to join! 


Vrolijke huisjes van Rudy - Happy houses from Rudy

Ria heeft voor donkerblauwe tussenbiesjes gekozen - Ria has chosen dark blue for the sashings

Pokey's huisjes - Pokey's houses

Pat (USA) heeft haar eigen huis als middenblok gemaakt, ze woont in een huis van hout -
Pat (USA) has made her own house as centerpanel, she lives in a log home

Josefina maakte zelfs een Valentijn huisje (rechtsonder) -
Josefina (Spain) has made a Valentine house (right down)

Janny prikt haar huisjes op de bank -
Janny pricks her houses at the couch

Flory's huisjesquilt zie je groeien met de week, de tussenbiesjes zitten er al tussen!
- You can see Flory's quilt growing every week, this week she add the sashings!

Het is ook grappig om te zien dat er veel verschil in 'bouwstijl' zit. De meeste quiltsters hier in Nederland 'bouwen' met de hand (met malletjes), en de meeste quiltsters in the USA 'bouwen' met de naaimachine (d.m.v. paper piecing), ofschoon ik ook wel enkele handquiltsters heb ontdekt!  Gelukkig kan iedereen met het patroon goed uit de voeten omdat het gewoon lekker eenvoudig is. En het maakt niet uit hoe je je huisjes maakt, als je er maar lol in hebt.

Ik krijg vaak vragen over de mail of ik een uitleg kan geven hoe ik mijn huisjes bouw, en hoe ik mijn malletjes maak. Nou dat is heel eenvoudig. Ik knip mijn malletjes uit dunne paternoplaat, teken eerst per huis-onderdeel (met een watervaste stift) de buitenlijn (kniplijn) en de binnenlijn (naailijn) erop. Knip het malletje uit op de buitenlijn en binnenlijn, en voila, het malletje is klaar.
Het kost wat oefening en je moet netjes kunnen knippen, maar het is echt niet moeilijk. Zelfs mijn dochter Robin kan het, en kwam zo op het idee om als bijverdienste malletjes te gaan knippen. Ze is nét 16 jaar en op zoek naar een leuk bijbaantje, maar die liggen niet voor het oprapen. Dus heeft ze een Etsy winkeltje (klik) geopend waar ze armbandjes die ze zelf maakt verkoopt, én complete setjes van 11 malletjes, voor het 7,5 cm huisje van de Building Houses from Scraps quilt (voor hand quilten).It's also funny to see your many types of 'building styles'. Most of the quilters over here (in The Netherlands) are quilting by hand (using templates), and most quilters in the USA are building their houses by machine (by paper piecing), although I've seen some handquilters in the US too! Lucky enough everyone can handle the pattern because it's very easy. And it doesn't matter how you make your houses, whenever you having fun.

I'm sometimes getting questions by mail about how I make my little houses, and how I make my templates. Well, that's easy. I cut my templates out of template plastic, first I draw per house 'part' (with a waterproof fineliner) the outline (cutting line) and the inner line (sew line) on it. Then I cut them out at the outline and the inner line, and voila, your template is ready.
It takes some practice and you have to cut precisely, but it's not difficult. Even my daughter Robin can do it, and came up with the idea to cut templates as extra income. She's just turned 16 and is looking for weekend job (next to her study), but can't find a nice one. So she has opened a Etsy shop (click) where she sells small stuff she makes ánd complete sets of 11 templates for making the 3 inch Building Houses from Scraps quilt (by hand quilting).


Elvis is gesignaleerd voor óns huis!
We've spotted Elvis right in front of óur house!

De Carnavalsvakantie begint dit weekend, dus ik denk niet dat er veel gebouwd gaat worden hier... vieren jullie ook carnaval?
Mijn DH komt oorspronkelijk uit Limburg, uit Beek, vlak bij Maastricht, dus Carnaval zit in zijn génen. Vorig jaar was ik een paar dagen getrouwd met Elvis...

Nee, ik hou het altijd eenvoudig en ga graag onherkenbaar over straat...


Carnaval holiday is starting next weekend, so I don't think I will be building a lot... do you also celebrate carnaval? My DH comes from the Limburg, the most southern part of Holland, near Maastricht, and he LOVES it.
Last year I was married to Elvis for a few days...

No, I keep it simple and enjoy going unrecognizable on the street... 

Happy Carnaval!


zaterdag 11 februari 2012

Druk, druk... - Busy, busy...

...met bouwen en organiseren. Er komen op het moment een heleboel leuke verzoeken bij me binnen om het land (en buitenland) in te trekken om te vertellen over de huisjes. Ik probeer op veel verzoeken in te gaan, maar ja, het moet voor mij natuurlijk ook allemaal te regelen zijn. Als eerste ben ik natuurlijk moeder en echtgenote, daarnaast heb ik samen met mijn partner een grafisch ontwerp bureau, dus het is soms passen en meten.
Een aantal nieuwtjes mag ik nog niet aan jullie verklappen, omdat ze nog in de 'ontwikkelingsfase' zijn, maar een aantal andere wel.

Mieke, regioleidster van het Quilters Gilde Noord-Brabant Oost, vertelde me dat ze tijdens de komende regiodagen in Oisterwijk, op woensdag 14 en donderdag 15 Maart, aandacht willen besteden aan de huisjesrage. Dat is natuurlijk geweldig leuk nieuws, en ik zal dus zeker van de partij zijn (op beide dagen).
Ik mag zelfs eventjes het podium op (help) om een kleine uitleg te geven over het huisjes project om zo nóg meer mensen enthousiast te krijgen om ook mee te doen.
Als jullie ook zin hebben om te komen geef je dan op via het inschrijf formulier van het Quilters Gilde (klik). Brengen jullie dan wél allemaal jullie huisjes mee? Het lijkt me leuk om even met jullie te kletsen en tips en trucs uit te wisselen! Misschien kunnen we al onze huisjes aan elkaar leggen en een heel dorp bouwen, zal me dat een leuke foto worden!

Ook ga ik naar het buitenland! Naar België, waar Kristel van Atelier Salgarollo me gevraagd heeft om naar haar Quilt Café te komen, voor een show & tell van al mijn quilt(je)s.
Op die dag wordt er gezellig samen gequilt en gekletst, onder het genot van een lekker stuk taart, koffie/thee en een lunch, is er een show & tell voor iedereen die haar/zijn werk wil laten zien, en staat Kristel er natuurlijk met haar winkel.
Dus hebben jullie zin om eens de échte Belgische gastvrijheid te proeven, kom dan naar het Quilt Café in Westerlo (België) op zaterdag 12 Mei van 10.00-16.00 uur. Inschrijven kan bij Kristel Salgarollo via haar e-mail: kristel.salgarollo@telenet.be. Natuurlijk breng ik (en ook jullie?) mijn huisjes mee!


... with building and organising. Currently there are a lot of nice requests in my mailbox, from people asking me to come and meet you to tell about the little houses. I'm trying to honor all requests, but of course it has to be controllable for me. First of all I'm a mother and wife, besides that I own a graphic design company together with my partner, so sometimes it's 'fitting and measuring'.
Some of the requests I can not reveal to you, because it's still in the 'development stage, but some others I can. 


Mieke, region leader of the Dutch Quilt Guild North-Brabant East, told me that they would like to pay attention to the Building Houses from Scraps project on their Regional Days on wednesday 14 and Thursday 15 March. That's great news, so of course I will be there (both days).
I even may climb up the stage (help) to give a little presentation about the project, to try to get even móre quilters enthousiastic to join.
If you like to come too, please go to the website of the Dutch Quilt Guild (click) and fill in the form. And if you come, please take with you all your little houses. I hope to meet you there so we can have a chat. Maybe we can arrange to put all our houses together to build a whole village, wouldn't that give a great picture?


I'm also going abroad! To Belgium, where Kristel from Atelier Salgarollo has asked me for a show & tell of all my quilts at her Quilt Café. 
On that day we can quilt and chat together, while eating pie, drinking coffee/tea, having lunch and watching a show & tell (please bring your own quilts to show, too). Of course Kristel is there with her shop, too.
So if you like to taste the réal Belgian hospitality, come to the Quilt Café in Westerlo (België) at saturday 12 May from 10.00 - 16.00h. You can register at Kristel Salgarollo by e-mail: kristel.salgarollo@telenet.be. Of course I'm bringing my little houses with me, do you also?


Januari huisjes van Els - January houses of Els


Katrin's huisjes - Katrin's houses


Liesbeth kroop met een verkoudheid achter de naaimachine en bouwde 'koortsachtig' haar eerste huisjes!
Liesbeth had a cold and went sewing her houses just to get better!

Genoeg gekletst, even nog wat foto's van jullie huisjes die ik kreeg via de mail. Het zijn er al niet zoveel meer als in het begin, ha, ha, zijn jullie toch niet met vorstverlet? Of staan jullie allemaal op de schaats? Het geeft niet, hoor, iedereen bouwt in haar* eigen tempo, het maakt niet uit hoeveel huisjes we bouwen en hoelang!
* ik kan dus echt zeggen 'haar' want er heeft zich geen enkele man gemeld om mee te doen met dit project...

Prettig weekend!

Jeanneke


Enough chatting, here are this week's pictures of your houses, sent to me by mail. It aren't thát much pictures as in the beginning, ha, ha, are you in a 'frost delay'? (over here in Holland it's freezing cold, so the building people who have to work outside are in 'frost delay', they don't have to go to work). Or are you all ice skating outside?
It doesn't matter, everyone is building in her* own tempo, it doesn't matter how many houses and how long we go on!
* I realy can say 'her' because there isn't just one man registrated who joins this building project...

Have a nice weekend!  

Jeannekezaterdag 4 februari 2012

Ons Avontuur - Our Adventure

Gisterenochtend al vroeg (09.00 uur) vertrokken met onze HexaBee naar de Patchwork en Quiltdagen in Vijfhuizen. Merian was onze chauffeuse, en dat was maar goed ook, want ik was met zo'n slechte weersvoorspelling niet vertrokken... De voorspelling was flinke sneeuwval, die trok over het gehele land van noordoost naar zuidwest.
Maar op de heenweg ging alles goed, hebben we eigenlijk nog maar amper sneeuw gezien, en we kwamen netjes op tijd aan in Vijfhuizen.


Yesterday morning we left early (09.00h) with our HexaBee to the Patchwork and Quiltdays in Vijfhuizen. Merian was our chaufeur, and that was a good thing, because I shouldn't have left because of the bad weather forecast... The forecast was heavy snow, beginning northt-east Holland going south-west. 
But on our way to Vijfhuizen everything went great, we didn't see any snow, and we arrived right on time.


Stand no.53 van Atelier Quiltgebeuren, en wat hangt daar... mijn kleine quiltjes!
Stand no.53 from Atelier Quiltgebeuren, look what's hanging there... my little quilts!


Janine (atelier Quiltgebeuren) heeft stofrolletjes gemaakt, geselecteerd op kleur, zo leuk
Janine (Atelier Quiltgebeuren) rolled up her fabrics and selected them at colour, so nice.


Heel veel winkeliers sprongen in op de huisjesrage, en bij heel veel kraampjes zagen we leuke scrappakketjes. Hele mooie én goedkope (ja, daar letten wij natuurlijk ook op) pakketjes zijn te koop bij 't Quilterspalet, daar liggen pakketjes op kleur van 50 lapjes 11x11 cm voor €5,00! Ik heb wel drie keer gevraagd of die prijs écht klopt.

A lot of shops were also inspired by our house building mania, and here and there we saw scrapbags. Very nice ánd cheap (yes, we also pay attention to that) packages are for sale at 't Quilterspalet, they sell packages of 50 scraps 4.5 x 4.5 inch for only €5,00! I've asked about three times if they've put the right price on the packages, but the price is right.Scrappakketjes bij 't Quilterspalet, in de achtergrond zien jullie de inhoud van de pakketjes bruin, blauw en creme.
Scrap packages at 't Quilterspalet, in the background you can see what's in a package browne, blue and cream.


Ook veel winkeliers zijn zelf met de huisjes bezig, deze zagen we bij de Lapjesgaard, met natuurlijk ook pakketjes erbij!
There are also many shop owners making their own houses, this ones we saw at De Lapjesgaard, also with some scrapbags!En ik ben ook nog een aantal van jullie tegengekomen, en deze mevrouw was zó enthousiast, die móest gewoon op de foto. In de achtergrond zien jullie Dorien, die helpt in de stand van Dorry, en rechts zien jullie een klein stukje van Supergoof's vingerhoedjes quilt.

I've also met a few of you, and this lady was very enthousiastic, I just hád to take a picture of her. In the background you see Dorien, she's helping Dorry in her boot, and at the right you can see Supergoof's thimble quilt.

Ze bewaart haar huisjes in een fotoboekje, ook handig! En links zien jullie het huis waar Nel Veerkamp woonde, ha, ha.
She keeps her little house blocks in a small photobook, that's smart!
Ook bekeken we de tentoonstelling, en dit vond ik het allermooiste quiltje van de tentoonstelling, het is van Wietske Kluck en is heel klein, de blokjes zijn 0.5 x 0.5 inch!

We also visit the quilt exhibition, and this little quilt I'd liked the most, it's made by Wietske Kluck and it's véry tiny, the blocks are only 0.5 x 0.5 inch!
Ondertussen sneeuwde het buiten flink, dus besloten we niet langer te blijven en naar huis te gaan. Rond 15.00 uur stapten we naar buiten en zagen dit.

In the meanwhile it was snowing and snowing, so we decide not to stay longer and go home. Around 15.00h we went outside and saw this.
Anske en Christel op de achterbank
Anske en Christel in the back of the car.


Maar in de auto was het warm en gezellig. Ik had een 'overlevingspakket' meegenomen met slaapzak, thermosfles met thee, zak Croky chips (saté smaak, de favoriet van Anske), chocolade hazelnoten, dus we kwamen niet om van de honger.
Onderweg hebben we nog Merian's DH opgepikt op het station van Utrecht, want die stond vast omdat er geen enkele trein vertrok van het station, hij had geluk, belde nét op tijd.

Om 20.00 uur waren we thuis, na een rit van bijna vijf uur. Moe en voldaan, maar we hebben een keigezellige dag gehad! Merian nogmaals bedankt dat je ons veilig thuis hebt gebracht.
En mensen, laat jullie niet weerhouden door het weer om naar Vijfhuizen te gaan, het is écht de moeite waard!

But in the car it was warm and cozy. I've took a 'survival package' with me, with a sleeping bag, thermos tea, big bag of Croky chips (saté taste, Anske's favorite), chocolate hazelnuts, so we didn't had any hunger.
Halfway home we picked up Merian's DH at the trainstation in Utecht, he's got stuck because there wasn't any train leaving the station. He was lucky to call Merian right on time!

We arrived home at 20.00h, after a five hours drive. Tired and satisfied, but we have had a great day! Merian thank you again for bringing us home safely.
And people, don't keep yourself visiting Vijfhuizen because of the bad weather, it's really worth visiting!
Mijn buit, Japanse lapjes, een scrappakketje, mooi lapje Toile, roodborst knoopje en wat kleine bedeltjes
My purchase, Japanese fabrics, a scrap package, Toile fabric, Robin button and some small charms

Nog een heel fijn weekend, ik ga er op uit in de sneeuw, sneeuwpoppen maken (patroontje van de sneeuwmannen is van Els van Bobbin)!

Have a nice weekend, I'm going out in the snow, making snowmen (pattern is made by Els van Bobbin)!


Mijn sneeuwmannen in de achtertuin, ze zijn gemaakt van witte fleece en in de sneeuw lijkt het net echt
My snowmen in the backyard, they are made of polar fleece, and it just looks for real in the snow


Jeanneke

donderdag 2 februari 2012

Hier ben ik weer - Here I am again

Anderhalve week flink ziek geweest na het trekken van een ontstoken kies... ik wist niet dat je zo'n pijn kon hebben van zo'n stomme kies! Maar goed, nu gaat het wel weer, alleen is er een hoop werk in te halen. Ik had aardig wat vooruit gewerkt met de huisjes, maar liep op een gegeven moment gewoon áchter. Dus ondanks de vorst wordt er hier gewoon door gebouwd!


Ten days being very ill after pulling an infected tooth... I didn't know you could have so much pain from one stupid tooth! Anyway, now I'm OK again, only have a lot of work to catch up. I had worked quit a bit ahead making my houses, but was way ahead during last week's trouble. So dispite the very cold freezing weather over here in Holland, the building is going on!


De eerste twee rijen van mijn kleine huisjes


Ik bouw mijn huisjes quilt op in lange rijen, van linkboven naar rechtsonder. Mijn quilt is tot dusver niet echt interessant om te laten zien, maar ik heb nu twee rijen klaar. Vanavond ga ik de tweede rij aan de eerste zetten, ik loop dan één dag vooruit, maar dat komt omdat we morgen naar de Quilt- en Patchworkdagen in Vijfhuizen gaan, dus morgen kan ik geen huisje maken.

Ook kreeg ik weer een aantal leuke foto's van huisjes via de mail, jullie zien ze hieronder.


I'm building up my house quilt from left top to right down. So far my quilt is not very interesting, I've just finished my second row. This evening I'll sew the second row at the first. I'm one house ahead, because tomorrow I'm going to visit The Quilt- and Patchworkdays in Vijfhuizen, so I can't sew a house tomorrow.

I also received a lot of house pictures by mail, I'll show them to you.
Anette stuurde me deze leuke foto van haar huisjes, haar kat vindt de huisjes ook heel leuk!
Anette sent me this lovely picture of her houses, her cat likes them too!

Bettina maakt haar huisjes in roodtinten - Bettina is making her houses in Reds.

Corinne

Flory heeft een bakkerswinkel in haar middenblok omdat ze vroeger een bakkerij hadden
Flory has made a bakery shop in the middle because her parents had a bakery

Het middenblok van Hanneke, met haar hond in het raam
The middle block of Hanneke, with her dog in the window

Ineke bouwt samen met haar buurvrouw Lia (zie foto hierna), ik wou dat ik zo'n buurvrouw had!
Ineke is building together with her neighbour Lia (picture below), I wish I had a neighbour who loved to quilt!

Lia's huisjes - Lia's houses

Jennifer's eerste twee huisjes - Jennifer's first two houses

Joosje

Jutta

Marleen's huisjes van Januari - Marleen's January houses

Petra heeft ook alle huisjes van Januari al aan elkaar zitten
Petra also has patched all her January houses together

Rosemary's huisjes met gestippelde daken
Rosemary's houses with dotted roofs

Sloeber

Ria vond de huisjes van 7,5 cm tóch te klein om te patchen, dus besloot ze opnieuw te beginnen in een maatje groter. Van haar kleine huisjes maakte ze dit leuke stoel kussentje!
Ria found out that the tiny 3 inch houses were too small to make, so she started over making them a bit bigger.
From her tiny house blocks she made this lovely chair cushion!


Omdat er nog steeds erg veel mensen vragen om het patroon heb ik besloten opnieuw een uitgebreid patroon te maken, incl. tekeningen van de malletjes en paperpiece versie. Het patroon is te koop in mijn Etsy shop, klik op het huisje rechtsboven. 
Het patroon is dus NIET meer gratis te krijgen, ondanks smeekbeden, smoesjes, boos worden, nóg bozer worden en zelfs erger.

Trouwens Hanneke van Quiltatelier Vlijtig Liesje heeft een handig werkplankje/strijkmatje gemaakt, speciaal voor de huisjes, misschien een idee?

Misschien dat ik jullie morgen zie in Vijfhuizen, als het goed is hangen mijn kleine quiltjes in de stand van Atelier Quiltgebeuren, patroontjes zijn daar te verkrijgen. Bij Quilt it & Dotty zijn de patroontjes van het 'kleine huisjes' quiltje en de 'Building Houses from Scraps' quilt te koop.
Een heel fijn weekend!Because there still were many people asking for the pattern, I decide to make the pattern all over, this time more extensive, with template drawings and the PP version. The pattern is for sale in my Etsy shop, click on the little house at the top of this page (right).
The pattern is NO longer available for free, dispite pleasing, excuses, getting angry, getting more angry and even worse.


By the way, Hanneke owner of Quiltatelier Vlijtig Liesje has made a handy mini quilting board/iron mat, especialy for the houses, maybe an idea for you?

Maybe I'll see you tomorrow in Vijfhuizen, if not, have a very nice weekend!