woensdag 30 november 2011

De regels - The Rules

Allereerst wil ik jullie het volgende zeggen... er zijn geen vaste regels, enkel richtlijnen, verder geen verplichtingen. Iedereen mag meedoen, en iedereen mag een quilt maken naar haar/zijn eigen smaak en formaat. Het enige vaste gegeven is het quiltblok dat we gaan gebruiken, een huisje.

Het plan is te proberen elke dag een huisje te maken, om zo aan het eind van het jaar 2012 in totaal 366 huisjes klaar te hebben. Deze blokken ga ik verwerken tot een quilt die ongeveer 150 x 200 cm gaat worden, met een rand erom misschien nog wat groter. De quilt wordt voor mijn dochter Rikki, ze is nu al helemaal verliefd op het huisjes poppenquiltje, dus ze wil straks heel graag onder zo'n grote huisjes quilt liggen.
Het huisjesblok heeft als afgewerkt formaat 7,5 x 7,5 cm, dit is érg klein, maar ik hou ervan om klein te werken. Is het blok te klein voor u dan bent u vrij het te vergroten, is het aantal van 366 teveel voor u dan bent u vrij er minder te maken.Tussen de huisjes komen biesjes (sashings), van 1,5 x 7,5 cm. U bent vrij om de sashings breder/groter te maken, of de huisjes blokken anders te verwerken (met andere blokken ertussen). Zolang het maar een huisjes quilt blijft!

Richtlijnen:
 • Iedereen mag meedoen, officieel aanmelden gaat via mijn e-mail: mail@jeanneke.com, de inschrijftermijn eindigt op 31 December 2011 24.00 uur.
 • Vermeld bij uw aanmelding uw Blog adres, dan neem ik deze op in de deelnemerslijst rechts op deze pagina.
 • Mensen die geen blog hebben mogen gewoon meedoen, wil iemand tussentijds een foto van haar/zijn huisjes laten zien dan stuurt u een foto met begeleidend tekstje naar mij, ik zet het berichtje dan op dit Blog.
 • Als deelnemer mag u de button met het huisje, rechtsboven op deze pagina, op uw Blog plaatsen.
 • Het project gaat officieel op 1 Januari 2012 van start en loopt tot het eind van het jaar. Iedereen laat op haar/zijn Blog de vorderingen zien. U bent niet verplicht elke week iets te laten zien.
 • Het patroon van het huisje wordt door mij per mail als PDF bestand verstrekt vanaf 15 December 2011, zodat u voor het begin van het nieuwe jaar kunt opstarten.


First of all I want to tell you this... there are no rules, only guidelines, no further obligations. Everybody is allowed to join the project, and everyone can make a quilt in it's own colours/style and size. The only fixed point is the block we're going to use, a house.

The plan is to try to make a house each day, and finish 366 houses at the end of the year 2012. I'm going to make a big quilt of it, sized about 60 x 80 inch, with a border around it even bigger. I'm making the quilt for my daughter Rikki, she fell in love with the little house doll quilt, and dreams about sleeping under a large houses quilt.
The house block has a finished size of 3 x 3 inch, this is very small, but I like to work small. Is the block size too small for you, you are allowed to make it bigger, are 366 blocks too many for you, you may make less.
Between the houses there are sashing, sized 3 x 0.6 inch. You are free to make the sashings bigger/larger or to use other blocks in between your houses. As long as in stays a house quilt!

Guidelines:
 • Everyone is allowed to join, to make it official send a mail to mail@jeanneke.com, the registration dat ends at 31 December 2011 24.00 h.
 • Please state in your mail your Blog adres (link), so I can put you in the Blog list at the right side of this Blog.
 • Quilters who don't have a Blog can also join. If you wish to show a picture of your houses, just sent it in a e-mail to me together with a small text, I will put it at this Blog for you.
 • As a member you are allowed to put the button, the one with the small house at the right side top of this page, at your Blog.
 • The project starts official at 1 January 2012, and ends at the end of the year. Everyone can show at their Blog what they are making. You're not required to show something every week, just as many times as you like.
 • I will sent the pattern of the house as a PDF file by e-mail from 15 December 2011, so everyone is able to start up before the new year.  Hoe het begon - How it started


  Het begon allemaal met een berichtje op mijn Blog over een poppenquiltje. Een huisjesquilt met héle kleine huisjes, gemaakt van allemaal verschillende restjes reproduktie stof. Het was zo gezellig om te maken dat het jammer was toen het klaar was.
  Dus kwam het plan bij me op om een GROTE huisjesquilt te gaan maken, met wel 366 huisjes, voor elke dag van het jaar 2012 een huisje! Maar om zo'n quilt nu alleen te gaan maken...

  Waarom niet samen? Dus deed ik een oproep aan alle quilters om mee te doen. Ieder maakt haar/zijn eigen quilt, uitgaande van hetzelfde blok, maar in haar/zijn eigen kleuren en stoffen. Ik was verbaasd over de hoeveelheid reacties. Heel veel mensen willen meedoen, daarom besloot ik dit Blog op te richten zodat we de krachten kunnen bundelen.

  It all started with a message on my Blog about a little doll quilt. A quilt with véry tiny houses, made of a lot of different scraps. I enjoyed making it so much that I was sad it was finished.
  So the idea came to me to make a HUGE quilt with a lot of houses, 366 houses, one for each day of the year 2012. But to make such a quilt on my own... 

  Why not do it together? So I called up all quilters to join. Everybody makes her/his own quilt, using the same house block, in it's own colours and fabrics. I was overwhelmed about the amount of comment. Many quilters like to join, that's why I decided to set up this Blog so we can see who's joining.