woensdag 18 april 2012

Huisjes, huisjes - Houses, Houses

Huisjes, huisjes, soms wordt het me wat teveel... maar altijd pak ik het project weer op. Deze week werd mijn 'rol' weer wat groter toen ik de zesde rij (van 17 huisjes) eraan naaide. Ik ben al over de 100!

Houses, houses, sometimes it gets too much for me... but as always I'm picking up this project again. This week my 'roll' became a bit bigger when I sewed the sixed row (of 17 houses) on it. I'm over 100 now!


Mijn rol van zes rijen huisjes - My roll of six rows houses
Uitgerold ziet het er zo uit - Rolled out it looks like this

Gelukkig zijn veel van jullie ook nog steeds vol goede moed, en sturen me mailtjes met leuke foto's.

Lucky enough are the most of you still building going strong, and sending me mails with nice pictures.

Irena's (Czeck Republik) vier seizoenen huisjes
Irena's (Czech Republik) four season houses
Diana's (NL) huisjes in een mooie rustige kleurstelling
Diana's (NL) nice coloured houses
Kath (UK) maakte een pannenlap-huisje
Kath (UK) made a house-potholder
Petra (NL) maakt zelfs op vakantie in Canada huisjes, ook de buurvrouw hielp mee!
Petra (NL) even made her houses on holiday in Canada, her neighbour helped her!
Flory stuurt me trouw een foto, zo kunnen jullie de vooruitgang goed zien
Flory is faithful sending me a picture, so you can see the progress
Suzanne uit Sprang-Capelle (NL) is net begonnen met bouwen, mooie quilt op de achtergrond!
Suzanne from Sprang-Capelle (NL) just started building, nice quilt in the background!
Het eerste kwartaal huisjes van Carolien (NL), ze maakt een huisje per week
The first quarter houses of Carolien (NL), she makes a house each week
100 huisjes van Elfriede
100 houses of Elfriede
Van haar 'proef' huisjes maakte Elfriede dit
This is what Elfriede made of her 'test' houses
Genevieve's (Frankrijk) eerste huisjes
Genevieve's (France) first houses
Holly (USA) maakte haar huisjes blokken iets groter (10 x 10 cm), ze heeft er al heel veel gemaakt
Holly (USA) made her house blocks a bit larger (4 x 4 inch), she has made many already
Simone van Soet Idee maakte een eigen versie voor het middenblok, het is te koop via haar site.
Simone of Soet Idee made her own design for the middle block, it's for sale at her site.


Ook wil ik alle nieuwe deelnemers van harte welkom heten. Als jullie een blog hebben meld je dan aan om op de blogrol (hier rechts) te komen, heb je zelf geen blog, stuur me dan af en toe een foto van je huisjes. Je kunt me mailen op blogger@jeanneke.com

Also a warm welcome to all new joiners. If you have a blog, please let me know, than I will put you at the blogroll (at the right of this page). If you don't have a blog, please sent me a picture of your building progress. You can mail me at blogger@jeanneke.com